Sun Home
Telemonitorizarea sănătăţii - solicitarea incontestabilă a zilei.

Autori:

BOTNARU NICOLAI

Rezumat:

În articol este descrisă succint necesitatea telemonitorizării pentru sanocreatologie, sunt examinate tipurile de telemonitorizare a funcţiilor organismului, precum şi unele echipamente de biomonitorizare a „parametrilor vitali” (frecvenţa contracţiilor cardiace, frecvenţa respiraţiei, presiunea arterială, temperatura corpului şi saturaţia sângelui cu oxigen).

The necessity of telemonitoring for sanocreatology is briefly described in the paper. Also, the types of telemonitoring of the organism’s functions as well as some equipment for biomonitoring of „life parameters” (heart rate, respiratory rate, blood pressure, body temperature and oxygen saturation of the blood) are considered. 36 references

В статье кратко описывается необходимость телемониторинга для санокреатологии, рассмотрены типы телемониторинга функций организма, а также некоторое оборудование для биомониторинга «жизненных параметров» (частота сердечных сокращений, частота дыхания, кровяное давление, температура тела и насыщение крови кислородом). Библ. – 36


Cuvinte-cheie:

parametri vitali, biomonitorizare, telemonitorizare, indici sanogeni, indici patogeni

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.52 MB)

Ediţia curentă

journal