Sun Home
Schimbările climatice din sudul Repubilicii Moldova (districtul Dunărea – Marea Neagră)

Autori:

NEDEALCOV MARIA, BEJAN IURIE

Rezumat:

Variabilitatea climatică din ultimele decenii, necesită cercetări detaliate în aspect bazinal, în scopul adaptării corecte către aceste schimbări [1]. Modelarea cartografică şi aplicarea scenariilor climatice (RCP4.5 – în cazul modelării temperaturii aerului şi precipitaţiilor atmosferice), ne-au permis să demonstrăm, că în viitorii ani (2016-2035), în văile râurilor mici din cadrul districtului hidrografic Dunărea – Marea Neagră (din limitele teritoriului Republicii Moldova), temperatura medie anuală va înregistra cele mai înalte valori ( 12.5... 12.90C), iar cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice va însuma valori de 450-500 mm şi mai puţin. Aceste noi condiţii climatice (mult mai aride) vor influenţa toate activităţile cotidiene.High climate variability in last decades requires more detailed research at the level of river basin in order to take into account attested changes of the climatic conditions, both in making various applicative decisions for a proper adaptation to these changes [1]. Cartographic modelling and application of climatic scenarios (RCP4.5 - for the air temperature and atmospheric precipitation modelling) allowed us to demonstrate that in the near future years (2016-2035), in the small rivers valleys belonging to Danube - Black Sea basin (from the territory of the Republic of Moldova), the annual average temperature will record the highest values ( 12.5° ... 12.9°C), and the annual amount of atmospheric precipitation will be at 450-500 mm or less. These new (more arid) climatic conditions will influence all day-to-day activities. 4 references, 3 figures Значительная климатическая изменчивость в последние десятилетия требует детальных исследований на уровне речных бассейнов, с целью принятия различных прикладных решений для правильной адаптации к этим изменениям [1]. Картографическое моделирование и применение климатических сценариев (RCP4.5 - для температуры воздуха и для количества осадков), позволило нам продемонстрировать, что в ближайшие годы (2016-2035), в долинах малых рек в бассейне Дунай - Черное море (в пределах территории Республики Молдова), среднегодовая температура будет иметь самые высокие значения ( 12,5 ... 12.9°C), а годовое количество осадков составит 450500 мм и менее. Эти новые климатические условия (более засушливый климат) будут влиять на всю повседневную деятельность. Библ.–4, рис. – 3.

Cuvinte-cheie:

schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal