Sun Home
Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei

Авторы:

SÎRBU TAMARA, ZOP ANNA, GUŢUL TATIANA

Резюме:

În lucrare sunt prezentate date despre efectul nanoparticulelor (NP) de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei (TF). Au fost studiate 3 tulpini de micromicete cultivate submers şi pe mediul agarizat cu TF. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a demonstrat capacitatea nanoparticulelor de Fe3O4 de a spori transformarea microbiologică a trifluralinei. S-a stabilit, că acţiunea NP de Fe3O4 asupra creşterii micromicetelor în prezenţa TF diferă în funcţie de dimensiunile şi concentraţiile utilizate, cît şi de metoda de cultivare. În lipsa TF acţiunea NP de Fe3O4 asupra micromicetelor este mai pronunţată. Din cele 3 tipuri de NP testate (cu dimensiunile 17-20; 20-25; 50-70 nm) mai eficiente sunt cele cu mărimea 20-25 nm: acumularea biomasei la tulpina Penicillium sp. 11, cultivată în prezenţa TF 500mg/l şi a NP în concentraţie de 1mg/l şi 10 mg/l, depăşeşte varianta cu TF de 1,7 ori, iar varianta martor de 2,8 ori. NP de Fe(0) acţionează negativ asupra creşterii micromicetelor în prezenţa TF indiferent de concentraţia utilizată şi metoda de cultivare (submers, sau pe mediul agarizat).The paper presents new data on the impact of nanoparticles (NP) Fe3O4 and Fe(0) on micromycetes growth in the presence of trifluralin (TF). It was demonstrated that NP of Fe3O4 can increase TF biodegradation. The influence of NP Fe3O4 on growth of micromycetes in presence of TF depends on their dimension and concentration, and on method of cultivation. Without TF, the influence of NP on growth of micromycetes by is more pronounced. The most efficient are NP with dimensions of 20-25 nm. As result of Penicillium sp.11 cultivation in presence of TF (500 mg/l) and NP in concentrations 1 mg/l and 10 mg/l, the biomass accumulation is by 1,7 times higher than in experimental sample with TF and by 2.8 times – than in control sample. NP of Fe(0) have got negative effect on growth of micromycetes in presence of TF regardless of concentration and method of cultivation. 12 references, 11 figures.В работе представлены новые данные о влиянии наночастиц Fe3O4 и Fe(0) на рост микромицетов в присутствии трифлуралина. Было показано, что наночастицы Fe3O4 способны повысить биодеградацию трифлуралина, Установлено, что влияние наночастиц Fe3O4 на рост микромицетов в присутствии ТФ зависит от их размеров и концентрации, а также от метода культивирования. В отсутствие ТФ влияние НЧ более эффективно на рост микромицетов. Более эффективными оказались НЧ размером 20-25 нм: количество биомассы штамма Penicillium sp. 11, культивированного в присутствии ТФ 500мг/л и НЧ 1мг/л или 10 мг/л, превышает вариант с ТФ в 1,7 раз и в 2,8 раза контрольный вариант.Наночастицы Fe(0) в присутствии трифлуралина действуют отрицательно на рост микромицетов независимо от концентрации и метода культивирования. Библ. 12, Рис. 11.

Cuvinte-cheie:

nanoparticule (NP), trifluralina (TF), micromicete, biomasă

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (331)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.46 MB)

Текущие издание

journal