Sun Home
Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30

Авторы:

USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, CHIRIŢA ELENA, BORISOVA TAMARA

Резюме:

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele investigațiilor influenței nanoparticulelor oxidului de fier cu dimensiunea de 10 nm, în diferite concentrații, asupra productivității și compoziției biochimice a tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. S-a constatat că nanoparticulele Fe3O4, în concentrații de 0.5 pînă la 30.0 mg/L nu modifică semnificativ producția de biomasă celulară. Schimbări importante s-au observat în compoziția biochimică a levurii. Sub acțiunea nanoparticulelor Fe3O4 în biomasă se micșorează conținutul de carbohidrați și proteine. Concentrațiile mari ale nanoparticulelor provoacă dereglări semnificative în activitatea catalazei. În perspectivă aceste rezultate vor contribui la dezvoltarea bazelor teoretice și practice de utilizare a nanoparticulelor Fe3O4 în nanobiotehnologii.The paper provides the results of investigation about the influence of Fe3O4 nanoparticles with dimensions of 10 nm, at various concentrations, on productivity and biochemical composition of pigmented yeast stain Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. It has been found that Fe3O4 nanoparticles in concentration of 0.5 to 30.0 mg/l do not significantly modify the cellular biomass. Significant changes were observed in the biochemical composition of the yeast. Fe3O4 nanoparticles, by acting on yeast biomass, reduce the protein and carbohydrate content. High concentrations of nanoparticles cause significant disturbance of antioxidant enzymes catalase activity. In perspective, these results will help to develop the theoretical foundations and practical studies in the context of Fe3O4 nanoparticles use in nanobiotechnology. 24 references, 4 figures.В работе представлены результаты исследования влияния наночастиц оксида железа размером 10 нм в различных концентрациях, на продуктивность и биохимический состав биомассы дрожжей Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Установлено, что наночастицы Fe3O4 в концентрациях от 0,5 до 30,0 мг/Л не оказывают существенного влияния на количество полученной биомассы. Значительные изменения наблюдалась в биохимическом составе дрожжей. Под влиянием наночастиц Fe3O4 в биомассе дрожжей уменьшается содержание полисахаридов и белка. Высокие концентрации наночастиц вызывают значительные нарушения в активности антиоксидантного фермента каталазы. В перспективе эти результаты будут способствовать развитию теоретических основ и практических исследований в контексте использования наночастиц Fe3O4 в нанобиотехнологии. Библ. – 24, рис. – 4.

Cuvinte-cheie:

Rhodotorula gracilis, nanoparticule Fe3O4, productivitate, proteine, carbohidraţi, catalaza

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (331)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.47 MB)

Текущие издание

journal