Sun Home
Численность и распределение иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) на территории заповедника “Codrii”

Авторы:

MOROZOV ALEXANDR

Резюме:

În anii 2011-2014 în rezervaţia “CODRII” şi pe teritoriile adiacente a fost efectuată evidenţa căpuşelor ixodide. Efectivul şi distribuţia speciilor flămânde imago au fost estimate pe o suprafaţă de 0,5 km2 în limitele cărei sunt reprezentate proporţional elementele de bază ale mezoreliefului şi florei. Pe suprafaţa studiată au fost colectate 5 specii de căpuşe: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Haemaphysalis punata, H. inermis. Numărul căpuşelor varia de la 0,1 până la 21 de indivizi pe 200 de m de colectare. A fost investigată activitatea sezonieră a căpuşelor.Numerical evaluation of ixodid ticks with “lying in wait” type of attack was carried out in the “Codrii” reserve and the adjacent territory during the years 2011-2014. Number and distribution of hungry imago ticks were estimated on a territory of 0,5 km2, with proportionally presented basic mesorelief and vegetation elements (from forest belts to bushes and steppes). On investigated territory were collected 5 species. Number of collected ticks varied from 0,1 to 21 individuals for 200 m. The seasonal dynamics of activity was studied. 10 references, 1 table, 2 fi gures.. В 2011-2014 г. в заповеднике “Codrii” и на сопредельной территории проведены учеты иксодовых клещей с подстерегающим типом нападения. Численность и распространение голодных имаго оценены на площадке размером 0,5 км2, в пределах которой пропорционально представлены основные элементы мезорельефа и варианты растительности, свойственные обследуемому региону (от лесных стаций до кустарников и степей). На исследуемой территории на волокушу отловлены 5 видов. Численность клещей варьировала от 0,1 до 21 особей на 200м. Исследована сезонная динамика активности. Библ.-10. Табл.-1, Рис. – 2.

Cuvinte-cheie:

Ixodidae, căpuşe ixodide, Republica Moldova, rezervaţia “CODRII”, efectiv, distribuţie, activitate sezonieră

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (331)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.27 MB)

Текущие издание

journal