Sun Home
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.

Autori:

MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA, BUCIUCEANU LUDMILA, JURMINSCHI SERGHEI, CRUDU VASILE

Rezumat:

Realizarea investigaţiilor a permis obţinerea unei informaţii privind efectivul şi apreciată dinamica populaţiei Ciconia ciconia în ultimele decenii. A fost evaluat potenţialul reproductiv, particularităţile biologice şi cauzele creşterii sinantropizării speciei. Rezultatele cercetărilor vor servi pentru elaborarea măsurilor de protecţie a păsărilor în diverse condiţii ecologice, a habitatelor de reproducere şi de hrană.The result of the research was based on the census of the population of species Ciconia ciconia in the reproductive period and evaluation of the population dynamics in recent decades. The reproductive potential, biological characteristics, causes of increasing synanthropization were studied. The research results can serve as a basis for the development of proposals for the protection of birds in different environmental situations, implementation of biotechnical measures to protect habitats and improve conditions for the breeding of this species. 35 references, 2 tables, 4 figures.В результате выполненных исследований были проведены учеты численности данного вида в репродуктивный период и оценена динамика численности его популяции в последние десятилетия. Изучался репродуктивный потенциал, биологические особенности, причины роста синантропизации вида. Результаты исследований могут служить основой для разработки предложений по охране птиц в различных экологических ситуациях, выполнения биотехнических мер с целью защиты мест обитания и улучшения условий размножения этого вида. Библ.–35, таб.– 2, рис. – 4.

Cuvinte-cheie:

barza albă, dinamica numerică, distribuţia, biologia reproducerii, sinantropizarea, schimbarea climei

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.55 MB)

Ediţia curentă

journal