Sun Home
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb

Autori:

GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE

Rezumat:

S-au constatat frecvența şi gradul de atac al maladiilor foliare la tomate, porumb şi orz. S-au identificat genotipuri cu rezistenţă medie care prezintă interes pentru ameliorare. Prin analize macro- şi microscopice au fost identificate speciile de fungi care provoacă diverse maladii la culturile menţionate (pete pe frunze, putrefacţia rădăcinilor sau boabelor), iar în calitate de patogeni comuni s-au identificat speciile Alternaria alternata și Fusarium oxysporum.It was established the frequency and the degree of attack of the foliar diseases at tomatoes, corn and barley. It were identified genotypes with medium resistance that present interesе for amelioration. By macro- and microscopy methods was identified the fungus species – causative agents of different diseases (leaf maculation, root and grains rot) of the mentioned cultures. As common causing pathogens of fungal diseases are Alternaria alternata and Fusarium oxysporum.Были установлены частота и степень поражения томата, кукурузы и ячменя листовыми болезнями. Выявлены генотипы со средней устойчивостью, представляющих интерес для селекции. Макро- и микроскопическими анализами идентифицированы виды грибов – возбудителей различных болезней (листовые пятнистости, загниение корня и зерен) у названных культур. В качестве общих возбудителей грибных болезней выступают виды Alternaria alternata и Fusarium oxysporum. Библ.–9, таб.– 4, рис. – 6.

Cuvinte-cheie:

tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal