Sun Home
Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii)

Авторы:

POLEACOVA LILIA

Резюме:

În articol sunt examinate succint sistemele contemporane de alimentaţie care, de facto, ignoră specificul activităţii operative, perioada de vârstă, nivelul de sănătate şi nu pot asigura sanogenitatea organismului, deoarece ele creează excesul sau insuficienţa componentelor constituente. Din punct de vedere al sanocreatologiei, numai acele sisteme de alimentaţie pot asigura o influenţă dirijată asupra organismului, care se bazează pe principiile de bază ale teoriei de alimentaţie sanocreatologică.In article have been briefly reviewed current nutrition systems which, de facto, do not take into account the specificity of life, age period, the level of health, and may not provide sanogenity of organism because they create an excess or deficiency of nutrients. From the point of view of sanocreatology, only those food systems can provide directional eff ects on the organism, which are based on the fundamental principles of the theory of nutrition sanocreatology. 45 references.В статье кратко рассмотрены современные системы питания, которые, de facto, не учитывают специфики жизнедеятельности, возрастной период, уровень здоровья и не могут обеспечить саногенность организма, потому что создают избыток или недостаток нутриентов. С точки зрения санокреатологии, только те пищевые системы могут обеспечить направленное воздействие на организм, которые базируются на основных принципах теории санокретологического питания. Библ.-45.

Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, componente constituente, exces, insuficienţă

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (331)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.24 MB)

Текущие издание

journal