Sun Home
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11.

Autori:

ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, BEREZIUC IULIA, BURŢEVA SVETLANA

Rezumat:

În experimente pe şobolani albi masculi pentru prima dată s-a constatat că consumul de lungă durată a biomasei tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolată din solurile Moldovei, facilitează procesul de învăţare a deprinderii de evitare activă la animalele tinere şi, în special, contribuie în mod semnificativ la stimularea activităţii reflex-condiţionate la animalele senile, ceea ce oferă anumite posibilităţi de utilizare a metaboliţilor Streptomyces fradiae cu scopul de a menţine procesele cognitive în timpul diminuării funcţiilor.Experiments with male white rats revealed for the first time, that a long-term consumption of the biomass of Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11- originated from Moldovan soil strain, facilitates active avoidance learning process in young animals and especially substantially stimulates conditioned reflex activity of old rats. That finding opens up certain prospects of Streptomyces fradiae metabolites use with the view of maintenance of cognitive processes in the period of functions diminution. 36 references, 2 figures.В экспериментах на белых крысах-самцах впервые установлено, что длительное потребление биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, выделенного из почв Молдовы, облегчает процесс обучения навыку активного избегания у молодых животных и особенно существенно способствует стимуляции условно-рефлекторной деятельности старых животных, что открывает определенные перспективы использования метаболитов Streptomyces fradiae с целью поддержания когнитивных процессов в период диминуации функций. Библ. – 36; рис. – 2

Cuvinte-cheie:

reflexe condiţionate, Streptomicete, biomasă, metaboliţi, proprietăţi neuroprotectoare

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.29 MB)

Ediţia curentă

journal