Sun Home
Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы

Authors:

MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, BEJAN IURIE, BEJENARU GHERMAN

Abstract:

În articol este prezentată evaluarea și sinteza normei alimentării de suprafață (scurgerea) a râurilor în baza principiului genetic al dezmembrării hidrografului anual al scurgerii. Este propus un model regional de estimare a unui set de parametri ai factorilor intrazonali ai sistemelor fluviale. Sunt dezvăluite legitățile de formare a stratului mediu anual a scurgerii de versant pe baza sintezei datelor observațiilor hidrologice și caracteristicilor morfologice ale versanților cu ajutorul programelor SIG și abordării bilanțului de apă. Sunt sistematizate datele observațiilor multianuale ale stației de bilanț al apei din Moldova, pe baza cărora au fost stabilite caracteristicile de pantă a pierderilor apei provenite din precipitații după încetarea ploii sau așa-numitul parametrul pedologic-botanic AV, care reprezintă condițiile de formare a scurgerii de pantă.

Cuvinte-cheie:

scurgere de pantă, morfometria pantelor, pierderile la scurgere, scurgerea specifică de pantă, factori intrazonali ai scurgerii

Domains:

Geografie

Number:

3 (330)

Year:

2016

Download

Download PDF (0.77 MB)

Сurrent edition

journal