Sun Home
Culturi starter de bacterii lactice termofile pentru produsele lactate fermentate

Autori:

CARTAŞEV ANATOLIE, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele privind obţinerea, în baza tulpinilor autohtone de bacterii lactice termofile Streptococcus thermophilus şi Lactobacillus bulgaricus, a culturilor mixte active şi stabile destinate utilizării în producerea culturilor starter pentru fabricarea iaurtului şi laptelui covăsit. Din tulpinile selectate, prin asocieri treptate, au fost obţinute 4 culturi noi cu formule determinate de culturi termofile cu activitate optimală de acidifiere şi coagulare a laptelui şi proprietăţi biochimice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor tehnologice pentru fabricarea produselor lactate fermentate. Culturile elaborate în baza asociaţiilor tulpinilor autohtone de bacterii lactice sînt stabile şi asigură fermentarea laptelui, îndeplinesc funcţia tehnologică conform destinaţiei şi contrubuie la obţinerea produselor de calitate corespunzătoare cerinţelor tehnice. Consorţiile de bacterii lactice elaborate pot fi recomandate pentru utilizare în compoziţia culturilor starter fago-alternative destinate fabricării iaurtului şi laptelui covăsit fără stabilizatori şi conservanţi.

Cuvinte-cheie:

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, cultură starter

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal