Sun Home
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare

Autori:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, CODREANU SVETLANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, SADOVNIC DANIELA, GHELBET VIORICA, CHELMENCIUC VIORICA, DONI VERONICA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor modelelor de determinare a stresului oxidativ în biomasa spirulinei în condiții de stres pe durata ciclului de cultivare. Stresul a fost indus prin modificarea regimului de iluminare: de la cel continuu la regimul cu fotoperiodicitatea 4ore lumină /20ore întuneric şi a temperaturii de cultivare de la valori mari de 400C la valori mici de 200C. În scopul aprecierii intensității stresului oxidativ se utilizează testul cu determinarea produselor degradării acidului tiobarbituric. Dar nu în toate cazurile un singur test poate fi relevant. Pentru a demonstra instalarea stresului pe durata ciclului de cultivare a spirulinei a fost monitorizat procesul de acumulare a proteinei în biomasă şi concentrația malondialdehidei. Pentru determinarea stresului oxidativ instalat în biomasa spirulinei pe durata ciclului de cultivare, testul de determinare a concentrației malondialdehidei nu este suficient. Valorile testului TBARS devin relevante prin determinarea raportului de corelare cu valorile conținutului de proteină în biomasă.

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, proteină, stres oxidativ indus, malondialdehidă

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.48 MB)

Ediţia curentă

journal