Sun Home
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare

Autori:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, CODREANU SVETLANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, SADOVNIC DANIELA, GHELBET VIORICA, CHELMENCIUC VIORICA, DONI VERONICA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind rolul β-carotenului în menținerea culturii de spirulină în condiții optimale şi de stres pe durata ciclului de cultivare. Stresul a fost indus prin modificarea regimului de iluminare: de la cel continuu la regimul cu fotoperiodicitatea 4ore lumină /20 ore întuneric şi a celui termic de la valori ridicate 38-400C la valori joase 20-230C. A fost monitorizat conținutul pigmenților fotosintetici în condiții optimale şi de stres. Gradul de oxidare a lipidelor a fost determinat în bază de malondialdehidă, rezultată în urma oxidării lipidelor. A fost stabilită implicarea carotenului în calitate de antioxidant în protecția antioxidativă şi menținerea viabilității culturii de spirulină pe durata ciclului de cultivare. Această afirmație a rezultat din calculul corelațional dintre conținutul de β-caroten în biomasa de spirulină şi conținutul malondialdehidei.

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, β-caroten, malondialdehidă, stres indus, clorofilă

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal