Sun Home
Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilității populaţiei de Paramecium caudatum

Autori:

TODERAŞ ION, GULEA AURELIAN, ROSCOV-ARCAN ELENA, GARBUZ OLGA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării reacției culturii de laborator Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 la acțiunea compușilor CMG-42 şi CMG-33 în diferite concentrații 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L. A fost studiată sensibilitatea culturii de laborator P. caudatum la acţiunea substanţelor coordinative și posibilitatea de adaptare a acesteia la diferite concentrații. Toxicitatea a fost evaluată prin testarea parametrilor reproductivi și compararea lor cu martorul. A fost calculată dinamica, statistic semnificativă, dintre procesul de adaptabilitate și toxicitatea ciliatelor Paramecium caudatum la diferite concentraţii. În final, au fost determinate concentraţiile optime ale unor substanţe şi ale celor care au o influență toxică asupra viabilității organismelor unicelulare.

Cuvinte-cheie:

Paramecium caudatum, Ciliate, compuşi coordinativi, reproducere, productivitate secundară, efectiv numeric, inhibiție

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.73 MB)

Ediţia curentă

journal