Sun Home
Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova

Autori:

ROMANCIUC GABRIELA, GAEVSCAIA VALENTINA, MIHNEA NADEJDA, FOCŞA NINA

Rezumat:

În cadrul Laboratorului de Resurse Genetice Vegetale a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost elaborat şi implementat în practică sistemul de documentare ReGen, ce conţine date privind colecţiile de plante existente în banca de gene. În această lucrare sunt aduse date privind documentarea colecţiei de germoplasmă a familiei Solanaceae conservate ex situ. În studiu au fost incluse trei specii: tomatele (Solanum lycopersicum L.), ardeiul (Capsicum annuum L.) şi pătlăgele vinete (Solanum melongena L.). În baza de date ReGen sunt stocate datele de paşaport şi datele de evaluare şi caracterizare a 583 mostre de tomate, 152 mostre de ardei şi 48 mostre de pătlăgele vinete. Fiecare mostră este însoţită de un set de informaţii standardizate, cuprinse în aşa-numiţii descriptori de paşaport, elaboraţi de Institutul de Resurse Genetice Vegetale (Bioversity International) şi care permit atât identificarea probelor, precum şi schimbul de informaţii la nivel naţional şi internaţional. Structura datelor de evaluare şi caracterizare corespund standardelor internaţionale (FAO/ Bioversity International).

Cuvinte-cheie:

sistem de documentare, resurse genetice vegetale, baza de date, descriptori, familia Solanaceae

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.78 MB)

Ediţia curentă

journal