Sun Home
Influienţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole

Autori:

NEGRU PETRU, POPOVICI ANA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate date ce vizează influenţa acidului silicic asupra metabolismului pigmenţilor fotosintetici, activităţii fotosintezei, respiraţiei totale, mitocondriale şi fotorespiraţiei, substanţelor regulatoare de creştere, proceselor de oxido-reducere, a unei căi principale a metabolismului, cum este cea a compuşilor fosforici şi productivităţii plantelor viticole. Acţiunea siliciului asupra plantelor viticole depinde de genotip, organ şi concentraţia preparatului, aceasta fiind mai pronunţată în perioada fenofazei de creştere a boabelor.

Cuvinte-cheie:

siliciul, plante viticole, metabolism

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal