Sun Home
Diminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor de Triticum aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg

Autori:

JELEV (HADÎRCA) NATALIA

Rezumat:

În condiţii de câmp a fost demonstrat că tratarea seminţelor cu soluţii ale preparatului Reglalg înainte de semănat induce diminuarea lungimii epicotilului la plantele soiului Moldova 5 de la 5,0±0,67 cm până la 2,9±0,42 cm. Aceasta a asigurat formarea nodului de înfrăţire a plantelor experimentale cu 2,1 cm mai profund în sol în comparație cu plantele martor. Datorită efectului menționat, nodul de înfrățire şi sistemul radicular a plantelor a fost amplasat în strat de sol cu umiditate mai stabilă, iar iarna (în iernile geroase și fără zăpadă) temperaturile la acest nivel sunt cu 3-4oC mai înalte (vara respectiv mai joase), ceia ce asigură atenuarea efectelor negative a temperaturilor excesive și a secetei asupra plantelor. Ca urmare, plantele experimentale au crescut și s-au dezvoltat în condiții mai prielnice în comparație cu cele martor. Plantele experimentale erau mai viguroase, cu conținut de clorofilă și capacitate fotosintetică a frunzei stindard mai înaltă în comparație cu cea la plantele martor. În general efectele fiziologice induse de preparatul Reglag au asigurat sporirea cantității recoltei cu circa 18 % și conținutul de gluten în boabe cu 2% față de martor.

Cuvinte-cheie:

grâu comun de toamnă, nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, Umiditate, temperaturi excesive

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.83 MB)

Ediţia curentă

journal