Sun Home
Republic Moldova’s major environmental challenges and their impacts on sustainable development

Autori:

CAPCELEA ARCADIE

Rezumat:

Articolul oferă o privire de ansamblu asupra provocărilor de mediu ale Moldovei efectuată în baza datelor publicate, în special de către Instituțiile Internaționale de Dezvoltare şi Financiare. În baza estimărilor economice a daunelor şi beneficiilor lor sunt prezentate impactele lor asupra dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Acestea servesc la cuantificarea problemelor ecologice şi identificarea prioritaților în domeniu, expuse in un tabel special in articolul dat.

Cuvinte-cheie:

dezvoltare durabilă, resurse naturale, degradarea şi poluarea mediului

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (330)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal