Sun Home
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. I. Современное состояние изученности здоровья и пути решения проблемы (Пленарный доклад на V-ом международном съезде физиологов СНГ и V съезде биохимиков России)

Авторы:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GLIJIN ALIONA

Резюме:

În raport sunt analizate date privind morbiditatea populației globale, care denotă despre ascendența continuă a cotei părți a maladiilor cronice neinvazive în structura morbidității generale și despre pronosticul alarmant. Problema sănătății, reieșind din actualitatea și importanța sa, se plasează la același nivel cu problema alimentară, demografică, energetică și altele, care amenință dezvoltarea în continuare a societății. De asemenea, în raport se propune calea de soluționare a problemei sănătății și se prezintă conceptul sistemic al sănătății integrale în premieră elaborat.

Cuvinte-cheie:

morbiditate, sănătate integrală, sanocreatologie, sanofenomenologie

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (330)

Год:

2016

Скачать

Download PDF (2.74 MB)

Текущие издание

journal