Sun Home
Caracteristicile de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”

Авторы:

TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SANDU MARIA, LOZAN RAISA, ZGÎRCU NATALIA, GÎLCĂ GABRIEL, ZLOTEA ALEXANDR, COMARNIȚCHI ANNA, SIDOREN IULIA, ŢURCAN SERGIU, TĂRÎȚĂ ADRIAN

Резюме:

În această lucrare sunt analizate rezultatele caracteristicilor de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”. Majoritatea indicatorilor fizicochimici clasifică apa de suprafaţă a lacului Beleu în clasa I de calitate. După pH, duritate, conţinutul sulfaţilor, nitriţilor şi al fosforului total apa este de clasa I-II de calitate. În studiu s-a constatat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 (gârla Rotaru–Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate în apa din gârla Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după cel al produselor petroliere - clasa III.In this paper are analyzed the results of quality characteristics of surface waters in scientific reserve „Prutul de Jos”. Majority physicochemical indicators of water in the lake classify Beleu lake surface water in class I of quality. After pH, hardness, sulfates, nitrites and total phosphorus content is of I-II class of quality. The study found a variation in the suspensions content on 50 mg/dm3 (Rotaru backwater - Manolescu) at 267 mg/dm3 (backwater Manolescu) with obvious difference in the water quality of Manolescu backwater, where quality class is V-> V and after the petroleum products - class III. В этой статье анализируются результаты исследований качественных характеристик поверхностных вод в научном заповеднике “Нижний Прут”. Большинство физикохимических показателей воды в озере классифицируют поверхностные воды озера Белеу в I класс качества. По значению рН, жесткости, содержанию сульфатов, нитритов и общего фосфора вода представляет I-II класс качества. Исследование показало вариацию в содержании суспензий от 50 мг/дм3 (заводь Ротару - Манолеску) до 267 мг/дм3 (заводь Манолеску) с очевидной разницей качества воды в заводи Манолеску, где ее класс качества V->V, а по содержанию нефтепродуктов - класс III.

Cuvinte-cheie:

Rezervaţie ştiinţifică - indicatori fizico-chimici - clasa de calitate

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (329)

Год:

2016

Скачать

Download PDF (0.93 MB)

Текущие издание

journal