Sun Home
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20

Авторы:

CHISELIŢA NATALIA, USATÎI AGAFIA

Резюме:

Lucrarea oferă date noi despre efectul nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile de 10 nm şi 30 nm asupra parametrilor bioproductivi la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. S-a stabilit că nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 30 nm, în concentraţie de 5 şi 10 mg/L, asigură sporirea moderată a cantităţii de carbohidraţi, β-glucani, proteine, precum şi a activităţii catalazei în biomasa levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi micşorează conţinutul de biomasă acumulată după 120 ore de cultivare, însuşiri care nu le posedă nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 10 nm. Rezultatele obținute în acest studiu pot servi drept suport pentru cercetările ulterioare efectuate în scopul modelării proceselor de biosinteză a principiilor bioactive de către microorganismele de interes .The paper provides new data about the effect of ZnO nanoparticles with dimensions of 10 nm and 30 nm on bioproduction parameters of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 strain. It was established that the nanoparticles of ZnO with dimensions of 30 nm at the concentration of 5, 10 and 15 mg/l ensure moderate increase of carbohydrates, β-glucans, protein quantity and catalase activity in biomass of yeast Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and decrease the biomass content after 120 hours of cultivation, qualities that have not manifested by nanoparticles with dimensions of 10 nm. The results of this study can serve as a benchmark in subsequent studies of establishment the nature of the ZnO nanoparticles action on biosynthetic processes with purpose of modeling biosynthetic processes of bioactive principles by microorganisms of biotechnological interests. В статье представлены новые данные о влиянии наночастиц ZnO размером 10 нм и 30 нм на биопродуктивные параметры штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Установлено, что наночастицы ZnO размером 30 нм в концентрациях 5, 10 и 15 мг/л обеспечивают умеренное увеличение количества полисахаридов, β-глюканов, белка, а также активности каталазы в биомассе дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и уменьшают содержание биомассы накопленной в течении 120 часов культивирования. Для наночастиц ZnO размером 10 нм подобные эффекты не наблюдаются. Результаты исследования могут служить ориентиром в последующих исследованиях для установления характера действия наночастиц ZnO на процессы биосинтеза с целью моделирования биосинтеза биологически активных веществ у микроорганизмов представляющих биотехнологический интерес.

Cuvinte-cheie:

Nanoparticule ZnO, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prolificitate, biomasă, carbohidraţi, β-glucani, proteine, catalaza

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (329)

Год:

2016

Скачать

Download PDF (0.78 MB)

Текущие издание

journal