Sun Home
Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri

Autori:

USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA, MOLODOI ELENA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA, CHIRIŢA ELENA, BEŞLIU ALINA, EFREMOVA NADEJDA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

Lucrarea oferă informaţii noi despre influenţa diferitor concentraţii de nanoparticule TiO2 asupra conţinutului de carbohidraţi totali, manoproteine, β-glucani, pigmenţi carotenoidici la levuri. S-a constatat că nanoparticulele dioxidului de titan, în concentraţii de 0,55,0 mg/L nu modifică semnificativ procesul de acumulare a carbohidraţilor la tulpinile Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, dar în concentraţii de 10,0 – 15,0 mg/L pot asigura o înmagazinare pronunţată a carbohidraţilor totali şi manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Sporirea randamentului de acumulare a β-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, se produce la cultivare pe mediul nutritiv suplimentat cu nanoparticulele dioxidului de titan în concentraţii de 10,0 - 15,0 mg/L. Nanoparticulele TiO2 manifestă efect de toxicitate asupra acumulării pigmenţilor carotenoidici la tulpina Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, factorul concentraţiei este unul determinant, coeficientul de determinare este de R2 = 0,67. Proprietăţile depistate ale NPs TiO2 prezintă oportunitate de aplicare în biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii unor componente polizaharidice. The present paper provides new information on influence of different concentration of nanoparticles TiO2 on total carbohydrates, mannoproteins, β-glucans, carotenoid pigments content at yeasts. It was revealed that nanoparticles of titanium dioxide in concentrations of 0,5-5,0 mg/L have not modified significantly process of carbohydrates accumulation at Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 strains, at the same time, in concentrations of 10,0-15,0 mg/L have ensured a high storage of total carbohydrates and mannoproteins at Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. The increase of the yield of accumulation of β-glucans at Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 took place at the cultivation on nutritive medium supplemented with nanoparticles of titanium dioxide in concentrations of 10,0-15,0 mg/L. The toxic effect of nanoparticles TiO2 on process of carotenoids pigments accumulation at Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 have been demonstrated, the factor of the concentration is an determinant, coefficient of determination was the following - R2 = 0,67. The revealed properties of NPs TiO2 present opportunity for application in biotechnology of yeasts cultivation and obtaining of some polysaccharides components. Данная работа содержит новую информацию относительно влияния различных концентраций наночастиц TiO2 на содержание углеводов, маннопротеинов, β-глюканов и каротиноидов у дрожжей. Было обнаружено, что наночастицы диоксида титана в концентрациях 0,5-5,0 мг/Л не оказывают существенного воздействия на процесс накопления общих углеводов у штаммов Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, в то время как использование концентраций 10,0–15,0 мг/Л способствует значительной аккумуляции общих углеводов и маннопротеинов у Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Увеличение степени накопления β-глюканов у штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 наблюдалось при культивировании на питательной среде с добавлением наночастиц диоксида титана в концентрациях 10,0 15,0 мг/Л. Наночастицы TiO2 проявляют токсическое действие на процес накопления каротиноидных пигментов у Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, фактор концентрации является определяющим, коэффициент детерминации R2 = 0,67. Выявленные свойства наночастиц TiO2 демонстрируют возможность успешного их применения в биотехнологии культивирования дрожжей и получения некоторых полисахаридных компонентов.

Cuvinte-cheie:

NPs TiO2, Saccharomyces, Rhodotorula, carbohidraţi, β-glucani, manoproteine, carotenoide

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.99 MB)

Ediţia curentă

journal