Sun Home
Влияние молдавской ГРЭС на экосистему Кучурганского водохранилища– охладителя на примере динамики содержания главных ионов и минерализации воды

Autori:

TIHONENCOVA LILIA

Rezumat:

Starea ecologică a lacului-refrigerent Cuciurgan depinde direct de funcționarea Termocentralei electrice din Moldova. Unii dintre cei mai relevanți indicatori ai stării ecologice a ecosistemului lacului sunt dinamica și raportul ionilor principali (SO4 -2, HCO3 - СО3 -2, Cl-, Ca 2, Mg 2, Na , K ) și salinitatea sau mineralizarea apei. In sectorul superior al lacului valorile mineralizării în prezent depășesc periodic 3800 mg / l, iar în sectorul inferior sunt situate în limitele 1600-1800 mg/l. Pentru comparație, nivelul de salinitate în anii 1980-1990 - în sectorul inferior al lacului nu depășea 900-1200 mg /l, iar in sectorul superior-2000 mg/l. Raportul ionilor majori este unul dintre indicatorii integrali ai calității apei. In prezent apele lacului-refrigerent Cuciurgan în toate sectoarele s-a transformat în ape sulfate de grupa magneziu-sodiu, tipul II-III, în conformitate cu clasificarea lui Alekin.Ecological status of Kuchurgan cooling reservoir depends on the operation of power plant. One of the most consistent indicators of water quality is the dynamics and ratio between the major ions (SO4 -2, HCO3 - СО3 -2, Cl-, Ca 2, Mg 2, Na , K ), their sum or mineralization. Currently, in the upper part of the reservoir the mineralization periodically exceeds 3800 mg/l and in the lower part it ranges 1600-1800 mg/l. For comparison, in 1980-1990 the level of mineralization in the lower part was not exceeding 900-1200 mg/l, and in the upper - 2000 mg /l. The ratio of the major ions is one of the integral indicators of the water quality. Currently, water of Kuchurgan cooling reservoir in all its parts belongs to the sulfate class, group of magnesium sodium, type II-III, in accordance with the Alekin’s classification. Экологическое состояние Кучурганского водохранилища-охладителя находится в прямой зависимости от функционирования Молдавской ГРЭС. Одним из наиболее стабильных показателей качества воды является динамика и соотношение главных ионов (SO4 -2, HCO3 - СО3 -2, Cl-, Ca 2, Mg 2, Na , K ), и минерализации. В верхнем участке водоема-охладителя минерализация воды, в настоящее время, периодически превышает 3800 мг/л, а в нижнем варьирует в пределах 1600-1800 мг/л. Для сравнения, уровень минерализации в 1980-1990 годах в нижней части водоема не превышала 900-1200 мг/л, а в верхней - 2000 мг/л. Соотношение основных ионов является одним из интегральных показателей качества воды. В настоящее время вода Кучурганского водоема-охладителя на всех участках перешла в сульфатную группу магния-натрия, второго-третьего типа в соответствие с классификацией Алекина О.А.

Cuvinte-cheie:

водоем-охладитель, антропогенные нагрузки, главные ионы, минерализация, мониторинг

Domenii:

Geografie, Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.21 MB)

Ediţia curentă

journal