Sun Home
Fauna colembolelor şi coleopterelor complexului arheologic Orheiul Vechi

Autori:

BUŞMACHIU GALINA, BACAL SVETLANA

Rezumat:

Lucrarea include rezultatele cercetărilor efectuate asupra diversităţii speciilor de colembole şi coleoptere ale complexului arheologic Orheiul Vechi. În total au fost identificate 94 specii de nevertebrate, dintre care 59 de colembole şi 35 de coleoptere. Este prezentată lista taxonomică a speciilor, distribuţia lor geografică, spectrul trofic şi habitatele investigate. The paper includs the study of species diversity of Collembola and Coleoptera from the Orheiul Vechi arheological complex. As a result of investigation 94 species of invertebrates 59 Collembola and 35 Coleoptera were revealed. The list of species, geographical distribution, trophic spectrum and habitats are included also. В работе представлены результаты исследований видового разнообразия коллембол и жесткокрылых археологического комплекса Орхеюл Векь. Всего было выявленно 94 вида беспозвоночных, из них 59 коллембол и 35 жесткокрылых. Работа включает список видов, географическое распространение, места обитания и трофический спектр выявленных беспозвоночных.

Cuvinte-cheie:

nevertebrate, colembole, coleoptere, lista de specii, ecologie

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.88 MB)

Ediţia curentă

journal