Sun Home
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice

Autori:

ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA

Rezumat:

În lucrare sunt expuse rezultatele testării primerilor creaţi pentru identificarea plantelor de tomate infectate cu fitoplasmă, precum și descrise procedeele şi cerinţele ce au fost luate în considerare în procesul de creare a primerilor pe baza secvenţelor de nucleotide ale Candidatus phytoplasma. Folosind analiza PCR cu primerii specifici din gena chaperonin a speciilor Ca. P. solani şi Ca. P. asteris s-a constatat că plantele de tomate de pe loturile experimentale ale IGFPP sunt infectate cu specia Candidatus phytoplasma solani. Au fost selectate patru perechi de primeri (două perechi bazate pe secvenţe a genei ribozomale, şi două perechi - pe baza secvenţei genei chaperonin) pentru realizarea analizei nested-PCR, care permite identificarea mai veridică şi sensibilă a plantelor infectate cu Ca. P. solani.The article presents the results of the identification of tomato plants infected with phytoplasma using primers designed by us. Certain approaches and requirements taken into account in the process of primer design, based on the nucleotide sequences of Candidatus Phytoplasma, are described. PCR analysis using primers from the species-specific chaperonin gene of Ca. P. solani and Ca. P. asteris showed that tomato plants at the experimental fields of IGPPP are infected by species Candidatus Phytoplasma solani. Four pairs of primers (two pairs based on the ribosomal gene, and two pairs – on the chaperonin gene) were selected for the nested-PCR, an assay allowing most accurate and sensitive identification of plants infected with Candidatus Phytoplasma solani.В статье представлены результаты идентификации зараженных фитоплазмой растений томата с помощью созданных нами праймеров. Дано описание подходов и требований, использованных при создании праймеров, сконструированных на основе нуклеотидных последовательностей Candidatus Phytoplasma. При помощи ПЦР-анализа с использованием видоспецифичных праймеров из шаперониновых генов Ca. P. solani и Ca. P. asteris обнаружено, что растения томата на экспериментальных полях ИГФЗР инфицированы фитоплазмой вида Candidatus Phytoplasma solani. Отобраны четыре пары праймеров (две пары, созданные на основе нуклеотидных последователей рибосомального гена, и две пары – на основе последовательностей шаперонинового гена) для проведения nested-PCR, анализа, позволяющего с наибольшей точностью и чувствительностью выявлять растения, зараженные Candidatus Phytoplasma solani.

Cuvinte-cheie:

infecţie fitoplasmică, tomate, diagnosticul molecular, designul primerilor, PCR şi nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.32 MB)

Ediţia curentă

journal