Sun Home
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice

Autori:

ALEXANDROV EUGENIU

Rezumat:

La crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie, atât prin metoda hibridării interspecifice, cât şi celei intraspecifice, este foarte important a se ţine cont de concentraţia compuşilor chimici din bace, cum ar fi resveratrolii, care asigură rezistenţa plantelor la anumiţi factori ai mediului ambiant. Analiza comparativă a concentraţiei de resveratroli în sucul bacelor viţei-de-vie sălbatice şi în bacele varietăţilor obţinute în rezultatul hibridării, a relevat faptul, că în sucul bacelor viţei-de-vie sălbatice conţinutul de resveratroli este aproximativ de două ori mai mare în comparaţie cu varietăţile generaţiilor obţinute în rezultatul hibridării. Deci, odată cu crearea a noi generaţii de viţă-de-vie, îndepărtândune de la speciile sălbatice, concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor de viţă-de-vie este în descreştere.When creating new varieties of grapevine, by interspecific and intraspecific hybridization, it is important to take into account the concentration, in berries, of such chemical compounds as resveratrol, which provides plant resistance to certain environmental stress factors. The comparative analysis of the concentration of resveratrol in the juice of grapes of wild varieties and grapes of varieties obtained as a result of hybridization has revealed that the content of resveratrol in the juice of wild varieties is about twice as high as compared with the varieties obtained as a result of hybridization. So, with the creation of new generations of grapevine hybrids, moving away from their wild ancestors, the concentration of resveratrol in the juice of grapes is decreasing. При создании новых сортов винограда, межвидовым и внутривидовым способом гибридизации, очень важно учитывать концентрацию в ягодах таких химических веществ как ресвератрол, который обеспечивает устойчивость растений к определенным факторам окружающей среды. Сравнительный анализ концентрации ресвератрола в соке ягод дикого винограда и его содержания в ягодах, полученных в результате гибридизации, показал, что в соке ягод дикого винограда концентрация ресвератрола примерно в два раза выше, чем в следующих поколениях, полученных в результате гибридизации. То есть, по мере создания большего количества поколений, отдаляясь от их диких представителей вида, концентрация ресвератрола в соке ягод винограда уменьшается. Библ. – 21, рис. – 7. Ключевые слова: дикий виноград, сорта винограда, ресвератрол, ягода.

Cuvinte-cheie:

viţă de pădure, soiuri de viţă-de-vie, resveratrol, bacă

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.12 MB)

Ediţia curentă

journal