Sun Home
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei

Авторы:

POLEACOVA LILIA

Резюме:

În articol sunt incluse rezultatele estimării potențialului vital şi a masei corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei. A fost stabilit că potenţialul vital al şobolanilor tineri poate spori în cazul alimentaţiei lor cu o raţie relativ bogată în proteine. Creşterea sporită a masei corpului în perioada postnatală timpurie a şobolanilor, poate fi asigurată prin alimentarea acestora cu raţie relativ bogată în proteine.In the article are presented data about the vital potential and body weight of young rats, according to the content of food ration. It was found that the vital potential of young rats can be increased, if their diet is relatively rich in proteins. The increase in rat body weight in the early postnatal period can be provided with a diet relatively rich in proteins. В статье представлены данные по изучению жизненного потенциала и массы тела молодых крыс, питавшихся по диетам с различным содержанием нутриентов. Обнаружено, что жизненный потенциал молодых крыс может быть увеличен, если их рацион питания будет относительно богат протеинами. Увеличение массы тела у крыс в раннем постнатальном периоде может быть обеспечено при рационе питания относительно богатым протеинами.

Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani tineri, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (329)

Год:

2016

Скачать

Download PDF (1.04 MB)

Текущие издание

journal