Sun Home
Conţinutul aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş în funcţie de aplicarea remediului gametostimulator ce conţine zinc

Autori:

DIDILICA INA

Rezumat:

Cercetările experimentale se referă la evaluarea dinamicii conţinutului aminoacizilor proteinogeni liberi din plasma seminală de cocoş sub influenţa compusului coordinativ de Zn. Cuantificarea acestora s-a realizat prin metoda cromatografiei. Analiza aminogramelor obţinute au permis de a constata în plasma seminală a spermei de cocoş 19 aminoacizi şi 6 derivaţi ai acestora. Rezumând rezultatele cercetării spectrului aminoacidic al spermei de cocoş putem menţiona, că plasma seminală este veriga de legătură, care aprovizionează spermatozoizii cu aminoacizi şi asigură transportarea lor prin membranele plasmatice, iar compusul coordinativ aplicat s-a dovedit a fi un gametostimulator eficient. The experimental research refers to the assessment of the dynamic of proteinogenous free amino acids content in the cock’s seminal plasma under the influence of coordination compounds of Zn. Their quantification was performed by liquid chromatography of the amino acid analyzer „339-AAAM” (Producer – „Microtechnology” Czech Republic). The analysis of the obtained amino-grams allowed to find in the seminal plasma of the cock’s sperm: 19 amino acids and six its derivatives. Summarizing the research results of amino acid spectrum of the cock’s sperm, we can mention that seminal plasma is the connecting link, which supply sperm with amino acids and provides its transportation to the plasma membranes. The applied coordination compound of Zn has been shown to be an effective gametostimulator. Экспериментальные исследования относятся к изучению динамики содержания свободных протеиногенных аминокислот плазмы спермы петуха под влиянием цинксодержащего координационного соединения. Определение аминокислот выполнены на аминокислотном анализаторе «AAA-339» (производитель – «Микротехнология», Чехия) методом жидкостной хроматографии. Анализ аминограмм позволил выявить в семенной плазме петуха 19 аминокислот и шесть их производных. Результаты исследования аминокислотного состава спермы петуха показали, что плазма семени является связующим звеном, снабжающей сперматозоидов аминокислотами и способствующей транспортировке аминокислот через плазматические мембраны, а применение координационного соединения выявило положительный гаметостимулирующий эффект.

Cuvinte-cheie:

reproducere, plasmă seminală, aminoacizi, remediu gametostimulator

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.99 MB)

Ediţia curentă

journal