Sun Home
Acţiunea unor compuşi coordinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizi asupra conţinutului pigmenţilor fotosintetici ai microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01

Autori:

BIVOL CEZARA, LAZARESCU ANA, TURTĂ CONSTANTIN, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Cultivarea microalgei verzi Dunaliella salina CNMN-AV-02 pe mediul organo-mineral MD, preparat în baza lichidului cultural al spirulinei, cu administrarea compuşilor coor-dinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizii glicina şi alanina asigură sporirea conţinutului de clorofilă a faţă de conţinutul clorofilei b şi a pigmenţilor carotenoizi faţă de cei clorofilieni. Efectul stimulator se accentuează odată cu creşterea concentraţiei compuşilor studiaţi, acţiunea stimulatoare cea mai înaltă înregistrându-se pentru 10 mg/l de compus

Cuvinte-cheie:

Dunaliella salina - compuşi coordinativi ai Fe(III) - pigmenţi fotosintetici.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.62 MB)

Ediţia curentă

journal