Sun Home
Structura şi dinamica populaţiilor ciprinidelor de origine asiatică in condiţii de eutrofizare intensă a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, TODERAŞ LIDIA, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE

Rezumat:

În lucrare se analizează starea speciilor alogene de provenienţă asiatică (sângerul, cosaşul, novacul) în condiţiile Republicii Moldova de la introducerea lor în 1961 şi până în prezent. Este demonstrat efectul lor non-invaziv, ponderea fiind uşor reglată prin intermediul populărilor şi extragerilor prin pescuit. Abundenţa acestor specii în ecosistemele acvatice naturale a crescut semnifi cativ după viiturile puternice din aa. 2008 şi 2010. În condiţii de posibilă naturalizare, ciprinidele asiatice pot deveni potenţial invazive graţie efectului competitiv accentuat şi selectivităţii trofice scăzute. De asemenea, aceste specii introducente sunt obiecte edifi catorii a pisciculturii naţionale şi ameliorării biologice

Cuvinte-cheie:

specii alogene - efect invaziv - populaţii de ciprinide asiatice – eutrofi zare - amelioratori biologici - ecosisteme acvatice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.77 MB)

Ediţia curentă

journal