Sun Home
The superfamily apoidea (hymenoptera, apoidea) - pollinators of cultivated in Moldova aromatic plants

Authors:

STRATAN VENIAMIN

Abstract:

84 species of wild apoid pollinators were identified for 16 species of cultivated aromatic plants. The paper presents the description of the influence of functionally complete biocenosis conditions on the development and numerical maintaining of apoid-pollinators species. 1 reference, 1 table. La 16 specii de plante etero-oleaginoase de cultură au fost înregistrate 84 specii de apoide-polenizatori sălbatice. În lucrare este prezentată descrierea acţiunii condiţiilor biocenozei funcţional-integrale asupra dezvoltării şi menţinerii efectivului speciilor de apoide-polenizatori.На 16 видах эфиромасличных культур выявлено 84 вида диких пчелиных-опылителей. В работе дается описывание действия условий функционально-полноценного биоценоза на разви¬тие и поддерживание численности пчелиных-опылителей. Библ. - 1табл. - 1,

Cuvinte-cheie:

Apoidea, aromatic plants, pollinators

Domains:

Biologie

Number:

3 (327)

Year:

2015

Download

Download PDF (0.62 MB)

Сurrent edition

journal