Sun Home
Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA

Rezumat:

Cercetările s-au efectuat în două tipuri de terenuri neprelucrate din zona centrală a republicii în anii 2012-2014. Au fost utilizate metode de capturare și marcare pentru stabilirea structurii spațiale a populațiilor de rozătoare mici. S-a analizat structura și diversitatea comunităților de mamifere mici pe un teren și livadă neprelucrate pe parcursul perioadei de primăvară–toamnă. S-a stabilit, că în terenul neprelucrat are loc ocreştere a densităţii din primăvară spre toamnă la speciile Apodemus sylvaticus șiApodemus uralensis, ea fiind mai mare la A.sylvaticus. Ponderea sedentarilor descreşte în această perioadă, iar valoarea acestui parametru o depăşeşte pe cea a speciei A.uralensis, deoarece spre toamnă se intensifică activitatea indivizilor migranţi.The studies were accomplished in 2012-2014 in two types of abandoned agricultural ecosystems from the central zone of the republic. Standard capture and mark methods were used for establishing the spatial structure of small rodent populations. The structure and diversity of small mammal communities were analyzed on fallow ground and in abandoned orchard during spring-autumn period. It was established that on abandoned land there is an increase of density from spring to autumn in Apodemus sylvaticus and Apodemus uralensis, it being higher in A.sylvaticus. The ratio of sedentary individuals decreases in this period and the value of this parameter is higher than in A. uralensis. It can be explained by the fact that toward autumn the activity of migrant individuals is more intense. 18 references, 1 figure, 1 table Исследования проводились в двух типах необработанных агроценозов центральной части республики в 2012-2014 годах. Использовались методы ловушко-ночей и мечения для выявления пространственной структуры популяций мышевидных грызунов. Были проанализированы структура и разнообразие сообществ мелких млекопитающих на необработанном поле и в заброшенном саду в весенне-осеннем периоде. Установлено, что на необработанном поле плотность видов Apodemus sylvaticus и A. uralensis растёт с весны к осени, но она больше у A. sylvaticus. Доля оседлых особей убывает в этот период. Этот параметр больше у A. sylvaticus по сравнении с A.uralensis. Это объясняется тем, что осенью возрастает активность мигрирующих особей. Библ. 18 , рис.1 ., табл.1.

Cuvinte-cheie:

rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.62 MB)

Ediţia curentă

journal