Sun Home
Semnificația homeostazei apei şi protecţiei antioxidante pentru toleranța plantelor la secetă

Autori:

BRÂNZĂ LILIA

Rezumat:

S-au înregistrat deosebiri în capacitatea de reglare a statusului apei şi activităţii enzimelor antioxidante în organele plantelor de Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius Gray şi Phaseolus lunatus L., condiţionate de secetă. La plantele rezistente, inflorescenţele şi păstăile posedă o mai bună homeostatare a apei din contul rezervei de apă din tulpini, activităţii sistemului radicular şi reactivităţii stomatelor. Perturbarea legăturilor coordinative dintre organe este mai exprimată la fasolea obişnuită comparativ cu fasolea tepari şi cea de Lima. Reactivitatea stomatelor, reglarea conductibilităţii hidraulice, capacitatea înaltă de restabilire a statusului apei, precum şi vigurozitatea vegetativă mică ale plantelor de fasolea tepari şi cea de Limă reflectă strategia conservativă a plantelor tolerante. Toleranţa scăzută a plantelor de Phaseolus vulgaris L. la secetă este o urmare a diminuării conductibilităţii stomatelor, apariţiei abundente a speciilor reactive de oxigen, intensificării procesului de oxidare peroxidică a lipidelor, dereglării gradului de coordonare a activităţii enzimelor de protecţie antioxidantă, accelerării destrucţiilor oxidative.The conditioned by drought differences in ability to adjust the water status and the activity of antioxidant enzymes in Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius Gray and Phaseolus lunatus L plants were established. The flowers and pods of resistant plants possess a better water homeostasis on account of stems water reserve, root system activity and stomata reactivity. Disruption of coordinative linkages between organs was more expressed in usual beans compared with tepary and lima ones. The high stomata reactivity, hydraulic conductivity adjustment, and high ability to restore the water status, as well as a reduced leaf surface area of tepary and lima beans reflect the conservative adaptation strategy of these plants. Low drought tolerance of Phaseolus vulgaris L. plants could be explained by a lower stomatal conductance, the occurrence of reactive oxygen species, poor coordination of antioxidant enzymes activity, acceleration of lipid peroxidation and oxidative damage to the cell structures. 19 references, 3 figures, 2 tables. Установлены различия, обусловленные засухой, в способности регуляции водного статуса и активности антиокислительных ферментов у растений Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius Gray и Phaseolus lunatus L. У устойчивых растений соцветия и стручки обладают более высокой способностью поддержания водного гомеостаза за счет запасов воды стебля, активности корневой системы и устьичного аппарата. Нарушение координации функций между органами более выражено у растений обычной фасоли в сравнении с растениями Phaseolus acutifolius Gray и Phaseolus lunatus L. Высокая реактивность устьиц, гидравлической проводимости, экономное использование воды и меньшая листовая поверхность отражает консервативную стратегию адаптации этих растений. Слабая устойчивость к засухе растений Phaseolus vulgaris L является следствием снижения устьичной проводимости, усиленного образования реактивных форм кислорода, нарушения координации активности ферментов антиокислительной защиты, акивизация процессов перекисного окисления липидов и окислительной деструкции клеточных структур. Библ. – 19, рис. – 3, табл. – 2

Cuvinte-cheie:

status-ul apei, adaptare, enzimele de protecţie antioxidantă, secetă

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.77 MB)

Ediţia curentă

journal