Sun Home
Rolul factorului alimentar în menţinerea microbiocenozei intestinale şi sănătăţii organismului

Autori:

STRUTINSCHI TUDOR, TIMOŞCO MARIA

Rezumat:

Au fost testate trei variante ale factorului alimentar pe animale model (cobai). S-a evidenţiat componenţa ce asigură acţiune benefică asupra organismului animal, cît şi a reprezentanţilor principali ai microflorei lui intestinale (varianta nr.2). Acest fapt este confirmat prin sporirea nivelului cantitativ al bifido-, lactobacililor şi streptococilor, (respectiv, cu 32,92; 33,63 şi 20,95%), şi diminuarea numerică a bacteriilor genurilor Escherichia şi Proteus – (cu 32,98 şi 53,86%) precum şi sporirea masei corporale (cu 31,71; 32,05 şi 20,28%). Nu se recomandă schimbări în componenţa factorului alimentar, pentru că înlocuirea proteinelor animale cu cele vegetale a acţionat negativ asupra parametrilor investigaţi, mai ales, a contribuit la mărirea considerabilă a numărului microorganismelor condiţionat patogene (din genurile Escherichia şi Proteus), respectiv, cu 35,68 şi 27,89%. Three variants of nutritional factor were tested on model animals (quinea pigs). The composition that provides a positive impact on the animal organism, as well as on the indices of main intestinal microflora representatives was identified (var. Nr.2). This was confirmed by an increased level of bifidobacteria, lactobacilli and streptococci (respectively by 32,92; 33,63 and 20,95%), as well as reduction of live weigh (by 31,71; 32,05 and 20,28%) and of the number of Escherichia and Proteus (by 32,98 and 53,86 %). Changes in the composition of alimentary factors are not recommended, because only replacing animal protein by vegetable one negatively affect the studied parameters and contribute to a significant increase of the number of microorganisms of the genera Proteus and Escherichia (respectively, by 35, 68 and 27,89 %). 19 referenсes, 3 tablesИспытаны три варианта пищевого фактора на модельных животных (морские свинки). Выявлен состав, который обеспечивает положительное воздействие как на показатели основных представителей кишечной микрофлоры, так и на организм животных (вариант №2). Подтверждением явилoсь увеличение уровня бифидобактерий, лактобацилл и стрептококков (соответственно, на 32,92; 33,63 и 20,95%), а также снижение численности бактерий родов Escherichia и Proteus (на 32,98 и 53,86%) и живой массы (на 31,71; 32,05 и 20,28%). Изменения в составе пищевого фактора не рекомендуются, потому что замена лишь животных белков растительными отразилась бы отрицательно на изучаемых параметрах и способствовала значительному увеличению численности микроорганизмов родов Escherichia и Proteus, соответственно, на 35,68 и 27,89%. Библ. - 19, таб. – 3..

Cuvinte-cheie:

factor alimentar, animale model, bifidobacterii, lactobacili, streptococi, genuri de microorganisme condiţionat patogene.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal