Sun Home
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor maturi alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei

Autori:

POLEACOVA LILIA

Rezumat:

În lucrare este examinat potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor maturi alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei. În rezultat, a fost stabilit faptul că atât alimentaţia şobolanilor cu raţie relativ bogată în proteine, precum şi cu raţie relativ bogată în glucide, asociate cu efort fizic maximal, nu exercită o influenţă relevantă asupra manifestării potenţialului vital. Masa corpului însă, manifestă o tendinţă de sporire a creşterii acesteia la şobolanii ce au fost hrăniţi cu raţie relativ bogată în proteine şi o tendinţă mai scăzută de creştere în greutate a celor hrăniţi cu raţie relativ bogată în glucide.The present study investigated the vital potential and the body weight of adult rats, according to the content of food ration. As a result, it was found that both, a relatively high protein and relatively high carbohydrates diet, at maximum physical activity, do not significantly influence the manifestation of the vital potential of the animals. Animals fed a diet with relatively high protein content, had a higher body weight gain compared to their counterparts fed a diet with a relatively high content of carbohydrates. 7 references, 3 tables.В работе изучены жизненный потенциал и масса тела взрослых крыс, питавшихся диетами с различным содержанием нутриентов. В результате было установлено, что обе диеты: с рационом относительно богатым протеинами и рационом относительно богатым углеводами, при максимальной физической нагрузке, не оказывают существенного влияния на проявление жизненного потенциала животных. Животные, получавшие диету с относительно высоким содержанием белка, имели более высокий прирост массы тела по сравнению с аналогами, получавшими диету с относительно повышенным содержанием углеводов. Библ.-7, табл.- 3.

Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani maturi, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal