Sun Home

Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri

Authors:

USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA, MOLODOI ELENA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA, CHIRIŢA ELENA, BEŞLIU ALINA, BORISOVA TAMARA

Abstract:

Lucrarea oferă informaţii despre influenţa diferitor concentraţii de nanoparticule TiO2 asupra levurilor din genurile Saccharomyces şi Rhodotorula. S-a constatat că nanoparticulele TiO2 în concentraţii de 0,5 până la 15,0 mg/L nu modifică în mod semnificativ multiplicarea şi producţia de biomasă la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II/6, dar determină scăderea conţinutului de proteine în biomasa levurilor genului Saccharomyces. Efectul pozitiv al nanoparticulelor de TiO2 a fost marcat pentru acumularea de proteine la tulpina de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis II/ 6.The article provides information about the influence of different concentrations of TiO2 nanoparticles on yeast genera Saccharomyces and Rhodotorula. It is found that in concentrations of 0.5 to 15.0 mg/L of TiO2 nanoparticles, not significantly affect cell growth and biomass production of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II / 6. It is shown that nanoparticles of titanium dioxide cause a reduction in the amount of protein in the biomass of Saccharomyces strains and the increase of this index in pigmented yeast Rhodotorula gracilis II / 6. 17 references, 4 figures.В работе представлена информация о влиянии различных концентраций наночастиц TiO2 на рост дрожжей рода Saccharomyces и Rhodotorula. Установлено, что наночастицы TiO2 в концентрации от 0,5 до 15,0 мг/л не оказывают существенного влияния на процесс размножения и накопление биомассы дрожжами Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II/6. Установлено, что наночастицы диоксида титана вызывают снижение содержания белка в биомассе дрожжей рода Saccharomyces и увеличение данного показателя у пигментированных дрожжей Rhodotorula gracilis II/6. Библ. – 17, рис. - 4.

Cuvinte-cheie:

nanoparticule TiO2, reproducere, Saccharomyces, Rhodotorula, proteine.

Domains:

Biologie

Number:

3 (327)

Year:

2015

Download

Download PDF (0.65 MB)

Сurrent edition

journal