Sun Home
Целесообразность реконструкции белоакациевых насаждений с вводом интродуцированного ореха черного в лесных фитоценозах нижнего Днестра

Autori:

CHICIUC NATALIA

Rezumat:

В статье рассматривается проблема усыхающих белоакациевых насаждений, требующих реконструкции в лесных фитоценозах Нижнего Днестра. Дана сравнительная оценка роста, состояния, количества деловых стволов, запаса насаждений и возраста технической спелости древесины насаждений дуба черешчатого, ореха черного и акации белой в сухих лесорастительных условиях Гербовецкого лесничества. Рекомендуется к применению технология реконструкции неудовлетворительных по состоянию и составу белоакациевых насаждений в лесных фитоценозах Нижнего Днестра, базирующаяся на использовании образующихся в процессе усыхания насаждений экологических ниш с вводом ореха черного. Библ.- 11, табл. – 3, рис. – 1În prezenta lucrare sunt scoase în evidenţă problemele ce ţin de fenomenul uscării salcâmetelor şi formaţiunilor silvice cu participarea salcâmului din limitele fitocenozelor Nistrului de Jos. În contextul acestui deziderat, pe fondul particularităţilor mediului silvic caracteristic fitocenozelor Ocolului silvic Hârbovăţ au fost supuse cercetării mai mulţi indici cum ar fi: evaluarea comparativă a parametrilor creşterii şi dezvoltării trunchiului, indicii calitativi şi cantitativi ai lemnului de lucru, a vârstei de exploatabilitate tehnică a arboretelor de stejar pedunculat, nuc negru şi salcâm. În baza realizărilor obţinute sunt formulate şi propuse într-o formă succintă recomandări în vederea reconstrucţiei ecologice a formaţiunilor silvice degradate cu participarea salcâmului din limitele nişelor ecologice respective prin substituirea acestuia cu nucul negru.The article deals with the problem of white acacia trees drying out that require the reconstruction of Lower Dniester forest phytocoenosis. This paper presents a comparative estimation of growth status, stumps quantity, growing stock and timber technical maturity of common oak, black walnut and white acacia plantations of Gerbovetskii dry forest. The technology is recommended for restructuring white acacia plantations, being in poor condition, by introducing of non-native black walnut. 11 references, 3 tables, 1 figure.

Cuvinte-cheie:

черный орех, интродуцент, белоакациевые насаждения, реконструкция, запас древесины, прямоствольность, высокопродуктивные насаждения.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.72 MB)

Ediţia curentă

journal