Sun Home
Антропогенная трансформация и ее роль в формировании урбанистических природных очагов иксодовых клещей(Acarinа: Iхоdidae) в районах низовья Днестра

Autori:

CLIMENCO (CRAVCENCO) OXANA

Rezumat:

В работе рассмотрены результаты изучения иксодовых клещей по полевым сборам за 2011 - 2014 года в некоторых районах, подверженных антропогенному прессу, в зонах низовья Днестра. Обобщены собственные и литературные данные о видовом составе, приведен мониторинг динамики численности иксодовых клещей в зависимости от абиотических факторов. Библ.-13, табл.-2,рис.-4În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu al căpuşelor ixodide colectate în perioada 2011- 2014, în unele zone supuse presiunii antropice din regiunea Nistrului inferior. Sunt sintetizate datele proprii și din literatură privind componența specifică, este prezentată dinamica numerică a căpușelor, în funcție de factorii abiotici... The influence of antropogenic factors on natural outbreaks of infectious diseases is very high, leading to different outbreak changes and bringing them closer to inhabited areas, which causes a high level of epidemiological tension of many vector-borne diseases. Antropogenic factors have an important influence on tick vital activity, abundance, species composition, as well as on tick hosts species composition. The significant practical impact of ixodid ticks (Acarina: Ixodidae) make them a very important subject of study, a lot of attention being paid to their morphology, physiology and biology. 13 references, 4 figures, 2 tables.

Cuvinte-cheie:

иксодовые клещи; эпидемическое и эпизоотологическое значение; антропогенное воздействие; природные очаги; сборы; абиотический фактор; активность клещей.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.83 MB)

Ediţia curentă

journal