Sun Home
Abordări contemporane în sensibilitatea şi rezistenţa antifungică

Autori:

OLTU IULIAN

Rezumat:

Prezenta lucrare este orientată spre elucidarea principalelor mecanisme de acţiune a preparatelor antifungice, precum şi sistemele de clasificare contemporane ale preparatelor antifungice în baza acestor mecanisme, dar şi a structurii lor chimice. Sunt evidenţiate cele mai universale mecanisme de dezvoltare a rezistenţei la acţiunea preparatelor antifungice. Este argumentată necesitatea unor noi cercetări orientate spre stabilirea posibilităţilor de depăşire a rezistenţei la tratamentul antifungic. Sunt prezentate exemple de rezultate obţinute în rezultatul abordărilor contemporane a acestei probleme terapeutice şi farmaceutice. The aim of this paper is to highlight the main action mechanisms of antifungal preparations, as well as contemporary classifications of antifungal preparations based on these mechanisms and their chemical structure. The universal mechanisms of antifungal resistance development are emphasized. This justified the need of new studies aiming to overcome the resistance to antifungal therapy. The article presents results of contemporary approaches to this therapeutic and pharmaceutical problemДанная статья призвана подчеркнуть основные механизмы действия противогрибковых препаратов и современные классификации противогрибковых препаратов на основе этих механизмов, а также на основе их химической структуры. Описаны универсальные механизмы развития устойчивости к противогрибковым препаратам. Доказана необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на выявление возможностей для преодоления резистентности к противогрибковой терапии. Приведены примеры результатов, полученных в результате применения современных подходов к этой проблеме. Библ.– 43.

Cuvinte-cheie:

activitate antifungică, clasificarea preparatelor antifungice, mecanisme de rezistenţă antifungică.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.44 MB)

Ediţia curentă

journal