Sun Home
Present interest and perspectives of the zoological studies

Autori:

MURARIU DUMITRU

Rezumat:

The history of zoological research from ancient times till today is reviewed. There are mentioned the most prominent personalities of the natural sciences, including zoology and their contribution to the development of natural sciences in general and of zoological sciences in particular. It is discussed the development of the natural sciences, the emergence of new fields and research areas in zoology.Este trecută în revistă istoria cercetărilor zoologice începând cu epoca antică până la zilele noastre. Sunt menţionate cele mai marcante personalităţi ale ştiinţelor naturale, inclusiv ale zoologiei şi aportul lor în dezvoltarea istoriei naturale în general şi a ştiinţelor zoologice în particular. Este discutată dezvoltarea ştiinţelor naturale, cu menţionarea apariţiei noilor ramuri şi domenii de cercetări moderne în zoologie.Рассматривается история зоологических исследований с древнейших времен до наших дней. Упоминаются самые выдающиеся личности естественных наук, в том числе зоологии и их вклад в развитие естественных наук в целом и, зоологических наук в частности. Обсуждается развитие естественных наук, появление новых научно-исследовательских областей и направлений в зоологии. Библ. – 13.

Cuvinte-cheie:

Zoology, natural history, personalities, history of zoology, fields, achievements.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.08 MB)

Ediţia curentă

journal