Sun Home
Particularităţi biotehnologice privind obţinerea manoproteinelor din drojdia Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18

Authors:

MOLODOI ELENA

Abstract:

Lucrarea prezintă o sinteză a rezultatelor studiului particularităţilor de cultivare dirijată a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 în vederea elaborării tehnologiei de obţinere a manoproteinelor cu utilizări în diverse domenii. Sunt relatate date privind selectarea tulpinii de drojdii înalt producătoare de manoproteine, determinarea caracterelor fiziologice, culturale şi biochimice, optimizarea mediului nutritiv şi a condiţiilor de cultivare, stabilirea efectului undelor electromagnetice cu frecvenţă extra înaltă asupra conţinutului de manoproteine în biomasa drojdiei. În rezultatul utilizării combinate a factorilor cu influenţă majoră asupra biosintezei manoproteinelor a fost elaborată tehnologia de cultivare a Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 ce permite valorifi carea la maxim a potenţialului biosintetic a tulpinii de drojdii şi obţinerea bioproduselor polizaharidice cu spectru larg de aplicare.This paper reports on the experimental results for selection of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain with high potential for mannoproteins biosynthesis, determination of morpho-cultural and physiologo-biochemical characteristics of this yeast strain, optimization of nutritive medium composition and cultivation conditions for maximum accumulation of mannoproteins, establishment of the effect of extremely high frequency waves on mannoproteins synthesis. Research results contributed to the elaboration of technological flow for obtaining of high yield of mannans from Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast for different purposes.Работа представляет собой обобщение результатов многочисленных исследований в области направленного синтеза маннопротеинов дрожжами и перспективности их использования. Приведены результаты скрининга штаммов дрожжей с высоким уровнем синтеза маннанов, разработки питательной среды и оптимизации условий культивирования продуцента манноротеинов. Установлено эффективное воздействие электромагнитных волн крайне высоких частот на содержание маннанов у штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. В результате комбинированного использования различных факторов, влияющих на биосинтез маннопротеинов, была разработана эффективная технология культивирования Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, которая позволяет максимально использовать биосинтетический потенциал культуры дрожжей и получать полисахаридные препараты различного назначения. Библ. – 20, рис. – 5, табл. – 2.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae, manoproteine, mediu nutritiv optimizat, condiţii de cultivare, unde electromagnetice.

Domains:

Biologie

Number:

1 (325)

Year:

2015

Download

Download PDF (0.31 MB)

Сurrent edition

journal