Sun Home
Metode de extragere din levuri a Β-glucanilor şi proprietăţle lor fizico-chimice

Autori:

USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA

Rezumat:

Lucrarea propune procedee eficiente de izolare a β-glucanilor din biomasa levuriană. Cercetările au finalizat cu caracterizarea însuşirilor fizico-chimice a β-glucanilor izolaţi din pereţii celulari de drojdie pentru o posibilă valorifi care în diverse domenii.This paper proposes efficient methods of β-glucan extraction from yeast biomass. The article presents the physico-chemical characteristics of β-glucans extracted from yeast cells wall and suggests their possible applications.В статье предложены эффективные способы экстракции β-глюканов из биомассы дрожжей. Дана физико-химическая характеристика β-глюканов, выделенных из дрожжевых клеток, на основании которой можно предложить области их применения. Библ.–18, таб.-1, рис.-3.

Cuvinte-cheie:

β-glucani, levuri, metode de extragere, proprietăţi fizico-chimice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.13 MB)

Ediţia curentă

journal