Sun Home
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis

Autori:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, CODREANU SVETLANA, SADOVNIC DANIELA, CHELMENCIUC VIORICA, MISCU VERA, DIDÎC IRINA

Rezumat:

Studiul de faţă a fost efectuat in scopul evidenţierii acţiunii stresului oxidativ indus asupra activităţii antioxidante şi conţinutului de componente funcţionale (proteine, β-caroten, ficobiline, fenoli) din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis. Pentru inducerea stresului oxidativ au fost utilizaţi compuşii coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff. Conform rezultatelor obţinute, stresul oxidativ indus la spirulină este asociat cu diminuarea activităţii antioxidante si a componentelor principale din biomasă.The present study was carried out to evaluate the effect of oxidative stress on the composition and antioxidant activity of Spirulina platensis biomass. The oxidative stress was induced by Co(II) Schiff base coordination compounds. The results of the study indicate that the oxidative stress induces the diminution of protein, phycobilin, β-carotene and phenolic content of spirulina biomass and its antioxidant activity.Статья посвещена изучению влияния окислительного стресса на антиоксидантную активность и биохимический состав биомассы цианобактерии Spirulina platensis. Для индукции окислительного стресса использовались координационные соединения Со( II) с основаниями Шиффа. Согласно результатам исследований, в условиях окислительного стресса наблюдается значительное сокращение антиоксидантной активности и синтеза белков, β - каротина, фикобилинов и фенольных компонентов в биомассе спирулины. Библ.-11, рис.- 11.

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, stres oxidativ, proteine, β-caroten, ficobiline, fenoli, activitate antioxidantă

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.25 MB)

Ediţia curentă

journal