Sun Home
Influenţa alimentaţiei şi efortului fizic dinamic asupra motilităţii tractului digestiv la om

Autori:

BODRUG ALINA

Rezumat:

În lucrare s-a efectuat analiza generală a indicilor undelor ce caracterizează activitatea motorie a tractului gastrointestinal în condiţii confortogene preprandiale, postprandiale, sub influenţa efortului fizic şi sub influenţa efortului fizic şi alimentaţiei în combinaţie. S-a relatat conotaţia stresogenă a efortului fizic în combinaţie cu alimentaţia şi s-a determinat eterogenitatea reacţiilor funcţiei motorii în aceste condiţii.This work provides a general analysis of wave parameters of motor activity of the gastrointestinal tract in comfort conditions, before and after the meal, under the influence of physical exercise and under the influence of physical activity combined with meals. The stressogenous connotation of physical exercise in combination with alimentation has been reported, and the heterogeneity of the motor function reactions in these conditions has been determined.В работе был проведен общий анализ показателей волн, характеризующих двигательную активность желудочно-кишечного тракта в конфортных условиях, перед едой, после еды, под влиянием физической нагрузки, под влиянием физической нагрузки в сочетании с питанием. Была выделена стресогенная коннотация физической нагрузки в сочетании с питанием и определенна гетерогенность реакций моторной функции желудочно-кишечного тракта в этих условиях. Библ.- 24, табл. - 2.

Cuvinte-cheie:

tract gastrointestinal, funcţie motorie, electrogastrogramă, undă, amplitudine, putere, raport, coefi cient, alimentaţie, efort fizic.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.21 MB)

Ediţia curentă

journal