Sun Home
Dinamica acumulării principiilor active in frunzele de Cynara scolymus L. cultivată in Republica Moldova

Autori:

CIOBANU CRISTINA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiului comparativ al acumulării principiilor active în frunzele bazale şi frunzele tulpinale de anghinare, determinate prin metode spectrofotometrice de dozare. Obiectivul studiului a constat în determinarea perioadei optimale de recoltare a produsului vegetal Cynarae folia, în vederea obţinerii extractelor cu cel mai înalt conţinut de compuşi polifenolici şi flavonoidici. În rezultatul studiului s-a evidenţiat corelaţia în acumularea principiilor active a compuşilor fenolici în dependenţă de perioada de recoltare a ambelor tipuri de frunze. Perioada de maximă acumulare a compuşilor polifenolici a fost stabilită la început de înflorire a plantei, spre deosebire de perioada de maximă acumulare a compuşilor fl avonoidici, stabilită în faza de butonizare.This paper presents the results of the comparative study (by spectrophotometric methods) of active principles accumulation in basal and cauline leaves of artichoke (Cynara scolymus L.). The objective of this study was to determine the optimal time to harvest Cynarae foila plant product in order to obtain extracts with the highest content of polyphenols and flavonoids. The study highlighted the correlation between the accumulation of phenolic compounds and time of harvest for both types of leaves. The period of maximum accumulation of polyphenolic compounds was established at the beginning of artichoke plants flowering, the period of maximum accumulation of fl avonoid compounds was determined in bud stage.Представлены результаты сравнительного исследования динамики накопления биологически активных веществ в прикорневых и стеблевых листьев артишока, количественный анализ которых был проведен спектрофотометрическим методом. Целью данного исследования было определить оптимальное время для сбора растительнного сырия Cynarae foila, чтобы получить экстракты с высоким содержанием полифенольных и флавоноидных соединений. Исследование выявило зависимость накопления фенольных соединений в обоих типах листьев артишока от времени сбора. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что период максимального накопления полифенольных соединений совпадает с началом цветения растений, а период максимального накопления флавоноидных соединений - с фазой бутонизации. Библ.–22, таб.-2, рис.-4.

Cuvinte-cheie:

Cynara scolymus L., Cynarae folia, dinamica acumulării principiilor active, compuşi polifenolici, fl avonoide.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.12 MB)

Ediţia curentă

journal