Sun Home
Aplicarea glicozidelor ca mijloc eficient de sporire a viabilitatii semintelor de legume

Autori:

VASILACHI IULIANA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind influenţa noilor compuşi bioactivi de origine vegetală asupra energiei de creştere şi germinaţiei seminţelor de castraveţi şi tomate, precum şi acţiunea lor asupra productivităţii culturilor. A fost demonstrat efectul stimulator al tratării seminţelor înainte de semănat cu soluţiile glicozidelor studiate asupra germinaţiei seminţelor în câmp deschis, dar şi sporirea productivităţii culturilor de castraveţi cu 23,6% şi tomate cu 17,5% în comparaţie cu martorul. Glicozidele testate pot fi recomandate pentru aplicare la cultivarea plantelor de castraveţi şi tomate.The paper presents the results of the influence of new bioactive compounds of plant origin on growth and seed germination energy of cucumbers and tomatoes and their effect on crop productivity. Revealed that pre-sowing seed soaking in solutions glycosidic nature has a stimulating effect on the germination of seeds and increase the productivity of a cucumber by 23,6% and tomatoes - by 17,5% compared with the control.В работе представлены результаты влияния новых биологически активных соединений растительного происхождения на энергию прорастания семян и урожайность огурцов и томатов. Выявлено, что предпосевное замачивание семян в растворах веществ гликозидной природы (скрофулариозиды и мелампирозиды) оказывает стимулирующий эффект на полевую всхожесть семян и повышает урожайность огурцов на 23,6% и томатов – на 17,5% по сравнению с контролем. Библ.-16, табл.-2, рис.-4.

Cuvinte-cheie:

glicozide, germinaţie, sporire, productivitate.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.21 MB)

Ediţia curentă

journal