Sun Home
Studiul morfologic al seminţelor de Orobanche cumana Wallr din diferite zone geografice

Autori:

DUCA MARIA, GLIJIN ALIONA, BATÎR LUDMILA, ACCIU ADRIANA, TABĂRA (GORCEAG) MARIA

Rezumat:

Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) este o plantă holoparazită distribuită în mod natural din Asia Centrală până în sud-estul Europei, care parazitează cultura de floarea-soarelui. Scopul acestei lucrări este studiul comparativ al seminţelor, colectate din diferite regiuni geografice, pentru identificarea polimorfismului morfologic al populaţiilor de Orobanche cumana. În lucrare este prezentată o evaluare statistică a nivelului variabilităţii intra- şi interpopulaţionale în baza morfologiei şi dimensiunilor seminţelor de lupoaie. Studiul efectuat a relevat existenţa diferenţelor semnificative în ceea ce priveşte lăţimea seminţelor în cadrul şi între populaţiile geografice. S-a constatat o tendinţă clară de distribuţie a parametrilor cercetaţi în funcţie de habitatul geografic.Orobanche cumana Wallr. (broomrape) is a holoparasitic plant naturally and highly distributed from central Asia to south-eastern Europe, where it parasitizes sunflower crops. The aim of this research was to investigate the seed micromorphology in broomrape populations native to different geographical regions of RM, Romania and Ukraine. The authors present a statistical evaluation of the intra- and interpopulation variability level in broomrape seeds. The studies have demonstrated significant distinctions in the seed length within and between populations. A clear tendency of the parameter distribution by the geographical habitat has been found.Orobanche cumana Wallr. (заразиха) – холопаразитное растение, очень распространеннoe от Центральной Азии до Юго-Восточной Европы, которое паразитирует на подсолнечнике. Целью данного исследования было изучение микроморфологии семян заразихи происходящих из различных географических регионах Республики Молдовы, Румынии и Украины. В данной статье представлена статистическая оценка уровня внутри- и меж-популяционной изменчивости семян заразихи. Исследование показало существование значительных различий длины семян внутри и между популяциями. Была установлена четкая тенденция распределения исследуемых параметров по географическим средам обитания. Библ.- 38, рис.- 2, таб.- 3.

Cuvinte-cheie:

Orobanche cumana, seminţe, morfologie, dimensiuni, populaţie

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.75 MB)

Ediţia curentă

journal