Sun Home
Solurile pajiștilor naturale din Republica Moldova

Autori:

URSU ANDREI, POSTOLACHE GHEORGHE

Rezumat:

Cercetările pedologice au evidențiat interdependența unităților superioare pedogenetice de unitățile superioare fitocenotice (clasă, ordin etc.). În baza analizei cercetărilor pedogeografice și geobotanice efectuate se propune o tentativă de evidențiere a interdependenței dintre unitățile de sol și asociațiile pajiștilor naturale. Interdependența unităților pajiștilor naturale, în condițiile antropizării masive a vegetației actuale, permite evidențierea principalilor factori pedogenetici la formarea unităților superioare de soluri în condițiile peisajelor naturale.The studies have revealed the interdependence between the soil and phytocoenotic units. We introduce the interdependence between the soil types and natural grassland vegetation units based on pedogeographic and geobotanical analyses. The interdependence between the grassland vegetation units and soil types, with the current high levels of anthropisation, has permitted us to underline the importance of the pedogenetic factors that generate different soil types.

Cuvinte-cheie:

sol, vegetație, asociație, pajiște, stepă.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal