Sun Home
Пребиотики, пробиотики и эубиотики –важнейшие компоненты саногенных рационов питания человека

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, BODRUG ALINA, POLEACOVA LILIA, GHEORGHIU ZINAIDA, JITARI IURIE

Rezumat:

В работе анализируются научные принципы целенаправленного влияния на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Описывается значимость микрофлоры в поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта организма человека, а также необходимость направленного ее формирования. Одновременно представлены принципы, тактика и способы саногенного поддержания микрофлоры желудочно-кишечного тракта человеческого организма. Библ. - 17.În lucrare sunt analizate principiile ştiinţifice ale influenţei dirijate asupra microflorei tractului gastrointestinal. Este descrisă importanţa microflorei în menţinerea sănătăţii tractului gastrointestinal al organismului uman, precum şi necesitatea creării dirijate a ei. Concomitent sunt prezentate principiile, tactica şi metodele de menţinere sanogenă a microflorei tractului gastrointestinal al organismului uman. Cuvinte cheie: exotoxine, endotoxine, detoxificare, produse alimentare sanogene, plante medicinale.This paper analyzes scientific principles of the controlled influence upon gastrointestinal tract microflora. The importance of microflora in the maintenance of human gastrointestinal tract health as well as the necessity of its controlled development have been described. Concomitantly, principles, tactics, and methods of sanogenic maintenance of human gastrointestinal tract microflora have been presented.

Cuvinte-cheie:

экзотоксины, эндотоксины, детоксикация, саногенное питание, лекарственные травы.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.44 MB)

Ediţia curentă

journal