Sun Home
О возможности направленного влияния с помощью диетических факторов на становление специфики функционирования системы активного транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном онтогенезе

Авторы:

FURDUI TEODOR, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, CEBAN LARISA

Резюме:

Впервые проведено комплексное исследование влияния диет со стандартным, высоким, низким содержанием углеводов и безуглеводной диеты в период раннего постнатального онтогенеза на всасывание глюкозы в тонкой кишке и установлено, что становление специфики функционирования системы активного транспорта глюкозы в раннем постнатальном онтогенезе происходит в зависимости от содержания углеводов в рационе питания. Полученные данные свидетельствуют о возможности целенаправленного влияния на становление абсорбционной функции тонкой кишки с помощью диетических факторов в раннем постнатальном онтогенезе. Библ.-28, табл. - 3, рис. - 2.În premieră s-a efectuat un studiu complex al influenţei dietelor cu un conţinut standard, sporit, redus de glucide şi fără glucide în perioada ontogenezei postnatale timpurii asupra procesului de absorbţie a glucozei în intestinul subţire şi a fost stabilit că formarea specificului funcţionării sistemului de transport activ al glucozei în ontogeneza postnatală timpurie are loc în dependenţă de conţinutul de glucide în raţia alimentară. Datele obţinute dau posibilitatea de a influenţa direcţionat asupra formării funcţiei de absorbţie a intestinului subţire cu ajutorul factorilor dietici în ontogeneza postnatală timpurie. Cuvinte cheie: intestinul subţire, absorbţia glucozei, factori dietici, glucide, sistemul de transport activ al glucozei, ontogeneza postnatală timpurie.A complex investigation has been carried out for the first time to assess the influence of diets with standard, high, and low carbohydrate content and of a carbohydrate-free diet during the period of early postnatal ontogenesis on the absorption of glucose in the small intestine. It has been found that the formation of active glucose transport system functioning specifics in early postnatal ontogenesis takes place depending on the carbohydrate content in dietary intake. The findings are evidence of a possibility of guided influence upon the formation of absorption function of the small intestine by means of diet factors in early postnatal ontogenesis.

Cuvinte-cheie:

тонкая кишка, всасывание глюкозы, диетические факторы, углеводы, система активного транспорта глюкозы

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (324)

Год:

2014

Скачать

Download PDF (0.65 MB)

Текущие издание

journal